Η λογοκλοπή ή αλλιώς πλαγιαρισμός (plagiarism) είναι η αντιγραφή κειμένου χωρίς να έχει αναφερθεί η πηγή από όπου αντλήθηκαν οι πληροφορίες. Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε αποσπάσματα από κάποιο άρθρο, έρευνα, ή ακόμα και περιεχόμενα μίας ιστοσελίδας, αυτή η ενέργεια θεωρείται λογοκλοπή. Η εσκεμμένη ή ακούσια αντιγραφή λόγου σε ένα δοκίμιο χωρίς την αναφορά βιβλιογραφικών αναφορών ή τη συναίνεση του αρχικού συντάκτη θεωρείται σοβαρό αδίκημα και τιμωρείται αυστηρά.

Η αντιγραφή λόγου – πλαγιαρισμός θεωρείται ως πράξη απάτης και διώκεται ποινικά. Οι συνέπειες της λογοκλοπής είναι πολύ σοβαρές όχι μόνο για το άτομο το οποίο διέπραξε τον πλαγιαρισμό αλλά και για το άτομο του οποίου το έργο έχει κλαπεί. Η χρήση λογοκλοπής από φοιτητές επιφέρει σοβαρές κυρώσεις έως και την αποβολή τους από το πανεπιστήμιο ή τον αποκλεισμό του από ένα μάθημα.

Για την μέγιστη ασφάλεια σου, είναι καλό να γνωρίζεις πότε μία εργασία έχει υποστεί λογοκλοπή και πως μπορείς να διορθώσεις το πρόβλημα. Πλέον όλα τα ακαδημαϊκά ιδρύματα χρησιμοποιούν εξελιγμένες μηχανές ανίχνευσης λογοκλοπής με αποτέλεσμα να ελέγχονται όλες οι φοιτητικές εργασίες που κατατίθενται από τον κάθε φοιτητή. Η πρόσβαση μας σε μία παρόμοια μηχανή ανίχνευσης αυθεντικότητας κειμένων, βοηθάει φοιτητές και επαγγελματίες με την πλήρη αναφορά λογοκλοπής, αναλύοντας και αποκαλύπτοντας όλες τις προτάσεις που έχουν υποστεί αντιγραφή αλλά και το ποσοστό λογοκλοπής με τις σχετικές πηγές.

Με την αγορά ανάλυσης και εύρεσης λογοκλοπής της εργασίας σου από την πλατφόρμα μας, θα σου παρέχουμε άμεσα (εντός ολίγων ωρών) μία πλήρη αναφορά αυθεντικότητας με το ποσοστό λογοκλοπής και όλες τις πηγές όπου βρέθηκε η αντιγραφή λόγου. Κάθε φράση ή πρόταση που υπέστη πλαγιαρισμό θα επισημαίνεται με χρώμα για να μπορείς να επιμεληθείς τις κατάλληλες διορθώσεις. Το εργαλείο εντοπισμού λογοκλοπής που χρησιμοποιούμε αναλύει πηγές από ηλεκτρονικές πηγές στο ίντερνετ, αλλά και online ακαδημαϊκά βιβλία και άρθρα.

Αγόρασε τώρα την πλήρη ανίχνευση λογοκλοπής και βεβαιώσου πως η εργασία σου δεν υπόκειται σε λογοκλοπή ή το ποσοστό της είναι εντός των επιτρεπτών ακαδημαϊκών ορίων!

Τι είναι πλαγιαρισμός και λογοκλοπή