Η αναζήτηση πληροφοριών, πλέον έχει γίνει πολύ γρήγορη και άμεση, εξαιτίας του διαδικτύου. Είναι ο πολύτιμος σύμμαχος των φοιτητών για την δημιουργία των πτυχιακών εργασιών τους. Όμως, τα τελευταία χρόνια, το φαινόμενο της λογοκλοπής έχει αυξηθεί υπερβολικά πολύ. Για να αποφύγετε την λογοκλοπή καθώς συντάσσετε μία εργασία, υπάρχουν μερικά tips που θα σας βοηθήσουν.

Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗΣ

Καταρχάς, ο  διεθνής όρος της λογοκλοπής  είναι “plagiarism” καθώς προέρχεται από την λατινική λέξη “plagiarius” και σημαίνει “απαγωγέας”. Λογοκλοπή θεωρείται η ιδιοποίηση ξένης πνευματικής δημιουργίας με παράνομο και ανήθικο τρόπο, σύμφωνα με το “Λεξικό Κοινής Νεοελληνικής” του Τριανταφυλλίδη. Με το κίνημα του ρομαντισμού κατά τον 18ο αιώνα, προέκυψε στην Ευρώπη η έννοια της λογοκλοπής ως ανήθικη. Αντίστοιχα η πρωτοτυπία θεωρήθηκε ως ιδανικό.

ΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και πανεπιστημίων, ορίζουν διαφορετικά την λογοκλοπή. Έτσι, σύμφωνα με το Κολέγιο της Οξφόρδης στο Πανεπιστήμιο Έμορι, λογοκλοπή θεωρείται η “χρήση των ιδεών ή της φρασεολογίας ενός συγγραφέα χωρίς την οφειλόμενη αναγνώριση”. Επίσης, για το Πανεπιστήμιο Μπράουν, λογοκλοπή είναι η “οικειοποίηση των ιδεών ενός άλλου ατόμου ή των λέξεων χωρίς να αποδίδονται οι συγκεκριμένες ιδέες ή λέξεις στην αληθινή τους πηγή”.

Έρευνα για ανίχνευση πλαγιαρισμού

ΠΟΤΕ ΔΙΑΠΡΑΤΤΕΤΕ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ

Πιο αναλυτικά, διαπράττετε λογοκλοπή όταν:

  • χρησιμοποιείτε έργα ή ιδέες ενός άλλου συγγραφέα, χωρίς να αναφέρετε την πηγή. Ή όταν αναφέρετε τις πηγές αποκλειστικά μόνο στην βιβλιογραφία και όχι μέσα στο κείμενο.
  • Παραθέτετε αυτούσιες φράσεις από εργασίες άλλων χωρίς να χρησιμοποιείτε εισαγωγικά. Με αυτό το τρόπο, ο αναγνώστης δεν μπορεί να καταλάβει εάν οι συγκεκριμένες φράσεις ανήκουν στον συντάκτη της ίδιας εργασίας ή σε συντάκτες άλλων εργασιών.
  • Χρησιμοποιείτε εικόνες ή πίνακες, χωρίς την ύπαρξη παραπομπής στο κείμενο ή πηγή,
  • αντιγράφετε τμήματα του κειμένου από το διαδίκτυο.
  • Παρέχετε κατάλληλες αναφορές, αλλά αποτυγχάνετε να αλλάξετε τη δομή και την διατύπωση των δανεισμένων ιδεών.
  • Αναφέρετε κάποια, αλλά όχι όλα τα χωρία που πρέπει να αναφερθούν.

 

Η ΑΥΤΟ-ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ

Η λογοκλοπή μπορεί να γίνει ακούσια ή εκούσια. Επίσης, υπάρχει η μερική αντιγραφή και η λογοκλοπή ολόκληρης πηγής. Άλλος τύπος λογοκλοπής είναι και η αυτό-λογοκλοπή. Σε αυτήν, ο συγγραφέας επαναχρησιμοποιεί τμήματα παλαιότερης εργασίας του που έχει δημοσιευτεί και τα παρουσιάζει ως νέα, χωρίς να παραπέμπει στο αρχικό του έργο. Η αυτό-λογοκλοπή είναι πιο γνωστή ως “ανακύκλωση απάτης”. Η αυτό-λογοκλοπή είναι δύσκολα να εντοπιστεί. Όταν η επαναχρησιμοποίηση του υλικού είναι περιορισμένη, είναι νόμιμα και ηθικά αποδεκτή.

 

ΤΥΠΟΙ ΑΥΤΟ-ΛΟΓΟΚΛΟΠΗΣ

Σύμφωνα με τον Miguel Roig υπάρχουν τέσσερις τύποι αυτό-λογοκλοπής. Αυτοί είναι οι εξής:

  • ανακύκλωση κειμένου,
  • καταμερισμός μίας μελέτης σε πολλαπλές εκδόσεις,
  • παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων και
  • δημοσίευση ενός άρθρου σε περισσότερες από μία εφημερίδες. Η Association for Computing Machinery δημιούργησε μεθοδεύσεις για την αυτό-λογοκλοπή.

 

ΔΕΝ ΔΙΑΣΑΦΗΝΙΖΕΤΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ Η ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ

Στην Ελλάδα, η λογοκλοπή δεν διασαφηνίζεται νομοθετικά. Εντάσσεται στο πεδίο της παραβίασης της πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο νόμος 2121/1993 (ΦΕΚ Α/25/1993 – Θέση σε ισχύ: 04.03.1993) είναι για τα θέματα της πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα. Επιπλέον, έχει συσταθεί ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ Η ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Στην ακαδημαϊκή κοινότητα, η λογοκλοπή, αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα. Ακόμα, αποτελεί σοβαρή ηθική αξιόποινη πράξη. Έτσι, εάν παρατηρηθεί σε οποιαδήποτε γραπτή εργασία, το παράπτωμα της λογοκλοπής, ο κάτοχος της εργασίας θα έχει πειθαρχικές ποινές. Αυτές εξαρτώνται από την βαρύτητα του παραπτώματος, το βαθμό υπαιτιότητας καθώς και τις ειδικές συνθήκες τέλεσης του.

 

ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗΣ

Η πιο συνηθισμένη τιμωρία, στην περίπτωση της λογοκλοπής, είναι η αφαίρεση βαθμών για την συγκεκριμένη εργασία του φοιτητή ή ακόμα και σε όλα τα μαθήματα της σχολής. Η αποβολή των φοιτητών είναι πολύ πιθανή, όταν η λογοκλοπή επαναλαμβάνεται. Επίσης, στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έχουν επινοήσει ένα δασμό λογοκλοπής. Αυτό γίνεται για να ενθαρρυνθεί η τυποποίηση του ακαδημαϊκού προβλήματος.

 

ΒΡΕΙΤΕ ΕΥΚΟΛΟ ΘΕΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ

Κατά την διαδικασία συγγραφής της φοιτητικής εργασίας, πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να αποφύγετε τις κατηγορίες της λογοκλοπής. Έτσι, πριν να ξεκινήσετε να γράφετε την εργασία, φροντίστε να ενημερωθείτε για την λογοκλοπή. Έπειτα, βρείτε ένα θέμα για την εργασία που σας ενδιαφέρει. Το θέμα πρέπει να είναι εύκολο και κατανοητό. Εάν το θέμα είναι εύκολο και σας αρέσει, δεν θα χρειαστεί να “κλέψετε” άλλων συγγραφέων τις ιδέες ή τις απόψεις.

 ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είστε και κατά την διαδικασία συλλογής πληροφοριών. Φωτοτυπήστε όλο το υλικό που έχετε συγκεντρώσει, κατά την διάρκεια της έρευνας. Έπειτα, σημειώστε τις πληροφορίες της πηγής στην πρώτη σελίδα των φωτοτυπιών. Έτσι αργότερα, όταν θα γράφετε την εργασία, θα είστε σίγουροι για τις πηγές που χρησιμοποιήσατε. Μη ξεχάσετε να καταγράψετε όλες τις λεπτομέρειες της κάθε πηγής. Αυτές περιλαμβάνουν τον τίτλο, το όνομα του δημιουργού, το όνομα του εκδότη (αν πρόκειται για έντυπο βιβλίο ή περιοδικό), το έτος, τους αριθμούς σελίδων καθώς και τον τόπο δημοσίευσης.

ΟΙ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ

Οι πλήρεις παραπομπές είναι πολύ χρήσιμες στην εργασία. Ο αναγνώστης, με την χρήση των παραπομπών, θα μπορεί να ανατρέξει αμέσως στο κείμενο στο οποίο αναφέρεστε. Γι αυτό το λόγο, πρέπει να παρέχετε όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται. Εάν βρεθούν ανακριβείς ή ημιτελείς παραπομπές, η εργασία θεωρείται προϊόν λογοκλοπής.

ΣΩΣΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗΣ

Χρήσιμο, ακόμα είναι, να χρησιμοποιήσετε μαρκαδόρο διαφορετικού χρώματος για να ξεχωρίσετε τις ιδέες που ανήκουν σε άλλους συγγραφείς από τις δικές σας ιδέες. Έτσι, θα αποφύγετε την αντιγραφή άλλων ιδεών. Πάντα η σωστή οργάνωση του υλικού είναι σημαντική για την πρόληψη της λογοκλοπής. Χρήσιμη είναι και η διαρκής συνεργασία με τον καθηγητή. Οι συμβουλές του, θα διασφαλίσουν την νομιμότητα της εργασίας.

ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Για την αποφυγή της λογοκλοπής, πρέπει να προσέξετε τα εισαγωγικά. Η χρήση τους είναι απαραίτητη όταν χρησιμοποιείτε λέξεις του γνήσιου κειμένου. Καλό είναι να χρησιμοποιείτε αυτούσιο κείμενο μόνο όταν η αρχική διατύπωση του συγγραφέα εκφράζει τόσο καλά μια ιδέα που δεν μπορεί να υπάρξει καλύτερη διατύπωσή της. Το αυτούσιο κείμενο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις δύο σειρές.

ΕΞΕΤΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΩΣΕΤΕ

Επιπλέον, βεβαιωθείτε πως έχετε αρκετό χρόνο να γράψετε την εργασία, πριν να την παραδώσετε. Μη αρχίσετε την συγγραφή την τελευταία στιγμή. Εάν δεν έχετε αρκετό χρόνο για να γράψετε την εργασία, τότε πιθανότατα θα υποπέσετε σε εκούσια λογοκλοπή. Πριν παραδώσετε την εργασία, φροντίστε να την διαβάσετε ξανά. Ελέγξτε το κείμενο για τυχόν λάθη. Με αυτόν τον έλεγχο, θα βρείτε παραπομπές που ίσως ξεχάσατε να αναφέρετε.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στην συνέχεια, αναπτύξτε πρωτότυπα το θέμα της εργασίας. Δηλαδή χρησιμοποιείστε τις δικές σας προσωπικές εμπειρίες και απόψεις που θα υποστηρίξετε με βιβλιογραφία. Η πρωτοτυπία θα φανεί από την προσέγγιση που θα ακολουθήσετε για την ανάπτυξη του θέματος. Επίσης, μπορείτε να αναπτύξετε δικές σας ιδέες που είναι κοινώς αυταπόδεικτες αλήθειες. Σε αυτή την περίπτωση, δεν χρειάζεται να παραθέσετε κάποια βιβλιογραφική πηγή.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗΣ

Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εργαλεία ελέγχου λογοκλοπής. Το πιο γνωστό λογισμικό ελέγχου είναι το Turnitin. Το συγκεκριμένο λογισμικό χρησιμοποιείται σε περισσότερα από 15.000 εκπαιδευτικά ιδρύματα για την ανίχνευση της λογοκλοπής. Στην Troggi διαθέτουμε ένα εξίσου αξιόπιστο εργαλείο πλαγιαρισμού για να σας βοηθήσουμε να εντοπίσετε τα σημάδια λογοκλοπής στο γραπτό σας.